Stichting Wegenfonds Curaçao a haña bishita di Minister Zita Jesus-Leito

179

Djaluna 31 di yüli 2017 Minister Zita Jesus-Leito di Ministerio di Tráfiko,
Transporte i Planifikashon Urbano a hiba su promé bishita pa sera konosí ku Stichting
Wegenfonds Curaçao, SWC. E bishita ta enserá sera konosí ku e stichting den un forma
mas profundo i tambe topa den un forma amigabel ku e personal.

Stichting Wegenfonds Curacao ta un fundashon ku ta atministrá e fondonan pa maneho,
mantenshon i konstrukshon di tur via públiko na Kòrsou. E direktiva den esaki ta
enkargá ku evaluashon i eventual adaptashon i ta akordá e plan di ehekushon di
Openbare Werken. Ademas e ta kontrolá progreso di e trabou.
Pa hiba un maneho strukturá i transparente minister i su kolaboradornan, huntu ku
presidente di e direktiva di SWC a sinta ku personal di e stichting.
Stichting Wegenfonds Curacao ta agradesido na Minister Zita Jesus-Leito pa su promé
bishita i ta entusiasmá pa huntu ku e ministerio kumpli ku e mishon i e vishon di e
stichting.