DIMP: Openbare Aanbesteding levering van ICT apparatuur en programmatuur

Korte omschrijving:

Levering van ICT apparatuur en programmatuur.

Opdrachtgever:

Land Aruba, vertegenwoordigd door de directeur Departamento di Impuesto.

Directievoering:

Departamento di Impuesto (hierna: DIMP)

Uitvoeringstermijn:

Indicatie: 3 maanden.

Inlichtingen vergadering:

Vindt plaats ten kantoren van DIMP op 27 maart 2019 om 10:00 uur. Inlichtingen dienen bijvoorkeur schriftelijk vóór de inlichtingenvergadering per e-mail te worden aangevraagd bij de contactpersoon. Uiterlijke datum voor indiening van een verzoek om inlichtingen is 12:00 uur op 22 maart 2019.

Nota van inlichtingen:

De nota van inlichtingen zal binnen vijf (5) werkdagen na de inlichtingenvergadering aan alle gegadigden worden verstuurd.

Inschrijving:

De inschrijving geschiedt in de Nederlandse taal en uitdrukkelijk door middel van een bij de “Terms of Reference” (Hierna: ToR) gevoegd inschrijfformulier middels één origineel en twee kopieën van alle verzochte documenten. De inschrijver dient zijn offerte(s) in te dienen op 18 april 2019 vóór 11:00 uur ten kantore van DIMP. Inschrijvingen die na bovengenoemd tijdstip worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Hierop is geen enkel uitzondering mogelijk.

Openbare aanbesteding:

De aanbesteding zal op 18 april 2019 om 11:00 uur ten kantore van DIMP plaatsvinden. Hiervan zal een Proces-verbaal van aanbesteding worden opgemaakt en naar alle inschrijvers verzonden worden.

Bestek

Het bestek kan vanaf 14 maart 2019 kosteloos verstuurd worden nadat een verzoek is ingediend via e-mail aan de contactpersoon van Departamento di Impuesto.

Gestandsdoeningtermijn:

De termijn van gestanddoening is negentig (90) dagen na de datum van inschrijving.

Adres:

Camacuri 2, Oranjestad, Aruba

Contact:

Tel. (297) 522-7423
E-mail: [email protected]

Contactpersoon:

Dhr. J. Isebia

Comments

comments