Corsou por realisa implantacion di aorta na CMC

605

E prome implantacion aortico via kateter caminda a implanta un valvulo of klep artificial di curason den e aorta di curason, a tuma luga ayera na Curaçao Medical Center den e Cathlab. Entretanto CMC ya a realisa 3 di e proceduranan aki cu exito. E di team cardiologo Dr. Jose Navarro Mendez y Dr. Jose Torres Viera tabata reforsa pa un experto di Hulanda cu a bin Corsou temporalmente pa duna sosten si acaso esaki tabata necesario. Tur procedura a bay sin ningun problema of necesidad di e experto.

E implantacion di e klep di aorta (curason) via di kateter ta un tratamento pa personanan cu un condicion na e klep di aorta, caminda ta implanta un klep nobo na e klep cu a bira muchu smal. Durante e procedura aki e pashent ta bou di anestesia local (verdoving caminda pashent ta keda consciente) na luga di anestesia general (caminda ta haci e pashent inconsciente).

E curason ta un spier cu ta pomp sanger pa pulmon y sobra di bo curpa. Tin cuater klep den e curason. E klepnan aki ta habri pa asina permiti sanger pasa door di e curason y ta cera bek pa percura cu e sanger no ta move bay bek patras. Esaki ta sigura cu e curason por funciona y pomp efectivo. Un di e klepnan aki yama Klep di Aorta. Na momento cu esaki habri, e ta permiti e fluho di sanger cu oxigeno for di e curason pa e aorta, cual ta e arteria principal cu ta percura pa sanger por circula den bo curpa completo. Den algun persona, e aorta por degenera y haya problema pa habri bon of completo. E condicion aki yama stenosis di aorta.

Consecuentemente e curason no por pomp e sanger facil mas via e klep cu a bira mucho smal. Esaki por causa sintomanan di biramento di cabes y dolor di pecho. Tin persona cu ta experencia biramento di cabes ora nan haci ehercicio, cual por pone cu nan por cay flauw. E restriccion y e forsa adicional cu ta rekeri pa pomp e sanger den henter curpa tambe ta causa tension den musculonan di curason. Esaki por resulta awa den pulmon, enkel hincha, y eventualmente e por debilita e funcion di e spier di curason.

Un procedura di implantacion di un klep di aorta por aumenta calidad di bida y e speransa cu un persona lo por biba un bida mas largo.

Video den anexo: CMC ta mustra imagen di e prome implantacion di klep di aorta via kateter cual a tuma luga e siman aki na hospital. E implantacion tabata exitoso. Entretanto CMC ya a realisa 3 di e tipo di tratamentonan aki.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [204.60 KB]

Version di Kòrsou

Kòrsou por realisá implantashon di aorta na CMC 

E promé implantashon aortiko via kateter kaminda a implantá un válvulo of klèp artifisial di kurason den e aorta di kurason, a tuma lugá ayera na Curaçao Medical Center den e Cathlab. Entretantu CMC ya a realisá 3 di e proseduranan aki ku éksito. E tim di kardiologo Dr. Jose Navarro Mendez i Dr. Jose Torres Viera tabata reforsá pa un eksperto di Hulanda ku a bin Kòrsou temporalmente pa duna sosten si akaso esaki tabata nesesario. E proseduranan tur a bai sin ningun problema òf nesesidat di e eksperto.

E implantashon di e klèp di aorta (kurason) via di kateter ta un tratamentu pa personanan ku un kondishon na e klèp di aorta, kaminda ta implantá un klèp nobo na e klèp ku a bira muchu smal. Durante e prosedura aki e pashènt ta bou di anestesia lokal (verdoving kaminda pashènt ta keda konsiente) na lugá di anestesia general (kaminda ta hasi e pashènt inkonsiente).

E kurason ta un spir ku ta pòmp sanger pa pulmon i sobra di bo kurpa. Tin kuater klèp den e kurason. E klèpnan aki ta habri pa asina permití sanger pasa dor di e kurason i ta sera bèk pa pèrkurá ku e sanger no ta move bai bèk patras. Esaki ta sigurá ku e kurason por funshoná i pòmp efektivo. Un di e klèpnan aki yama Klèp di Aorta. Na momentu ku esaki habri, e ta permití e fluho di sanger ku oksígeno for di e kurason pa e aorta, kual ta e arteria prinsipal ku ta sòru pa sanger por sirkulá den bo kurpa kompletu. Den algun persona, e aorta por degenerá i haña problema pa habri bon òf kompletu. E kondishon aki yama stenosis di aorta.

Konsekuentemente e kurason no por pòmp e sanger fásil mas via e klèp ku a bira muchu smal. Esaki por kousa síntomanan di biramentu di kabes i doló di pechu. Tin persona ku ta eksperensiá biramentu di kabes ora nan hasi ehersisio, kual por pone ku nan por kai flou. E restrikshon i e forsa adishonal ku ta rekerí pa pòmp e sanger den hinter kurpa tambe ta kousa tenshon den múskulonan di kurason. Esaki por resultá den awa den pulmon, ènkel hinchá, i eventualmente e por debilitá e funshon di e spir di kurason.

Un prosedura di implantashon di un klèp di aorta por oumentá kalidat di bida i e speransa ku un persona lo por biba un bida mas largu.

Video den anekso: CMC ta mustra imahen di e promé implantashon di klèp di aorta via kateter kual a tuma lugá e siman aki na hòspital. E implantashon tabata éksitoso. Entretantu CMC ya a realisá 3 di e tipo di tratamentunan aki na CMC.