CDA kier sa con sentencia Europeo ta afecta responsabilidadnan den Reino Hulandes

462

E Parlamentario Hulandes encarga cu Koninkrijksrelaties Chris van Dam, di e Partido Cristian Democrata CDA, a manda un serie di pregunta ayera pa Minister encarga cu Koninkrijksrelaties Raymond Knops. E preguntanan di e Parlamentario ta relaciona cu e sentencia di Corte Europeo di diahuebs siman pasa cu ta dicta cu Reino Hulandes ta responsabel pa paga 16.5 miyon euro na Union Europeo cu a keda sin cobra e suma aki na invoerrechten pa motibo di foutnan di Aruba y Corsou.

Manera 24ora.com a raporta diabierna cu a pasa, e consecuencia di e sentencia aki por ta grandi pa e lazonan y responsabilidadnan den Reino mirando cu e sentencia ta establece claramente cu Reino Hulandes ta responsabel pa sigura cu Aruba y Corsou ta actua conforme Leynan Europeo. E preguntanan di e Parlamentario Hulandes ta dirigi pa defini exactamente kiko esaki kiermen pa e reparticion di responsabilidadnan den Reino Hulandes y kiko mas e consecuencianan di e sentencia aki por ta, por ehempel si e tin consecuencia tambe pa e aplicacion di e Tratado Europeo di derechonan humano y e responsabilidad di Reino Hulandes den esaki. Adhunto e preguntanan na Hulandes.  

1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Nederland draait op voor Antilliaanse douanefraude’? (1)
2. Kunt u kortheidshalve (inclusief tijdlijn) beschrijven en duiden om welke casus het hier ging. Kunt u daarbij aangeven welke activiteiten ondernomen zijn door, en verantwoordelijkheden er lagen bij, afzonderlijke landen in het Koninkrijk dan wel bij het Koninkrijk der Nederlanden als geheel? 
3. Welke consequenties heeft de uitspraak van het Europese Hof, dat Aruba en Curaçao geen ‘derde landen’ zijn, maar integraal onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden dat lid is van de EU en dat het Koninkrijk verantwoordelijk is voor nakoming van de verplichtingen die bij dit lidmaatschap horen? (2)
4. Kunt u kort uiteenzetten wat de LGO-status (Landen en Gebieden Overzee) van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten inhoudt? In welk juridisch verband heeft deze status betekenis? Geldt dit alleen voor het verband van de Europese Unie of ook voor andere (supra- of) internationale verbanden, zoals de Raad van Europa?
5. Hoe is in het kader van de LGO-status de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk tussen de landen en het Koninkrijk als eigen entiteit geregeld? Geeft deze uitspraak van het Hof van Justitie het kabinet – maar ook de Rijksministerraad – aanleiding om deze verdeling op andere wijze te interpreteren?
6. Heeft de strekking van het arrest van het Hof van Justitie alleen betekenis voor dit specifieke issue op het vlak van douanerecht, of heeft het, binnen de werking van het EU-verdrag inclusief alle beleidsterreinen die daaronder vallen, een bredere betekenis? Kunt u voorbeelden geven van andere issues en beleidsterreinen die door deze uitspraak in een ander daglicht komen te staan?
7. Heeft de uitspraak van het Hof van Justitie betekenis voor andere verbanden en verdragen waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is? Heeft deze uitspraak – dan wel de gedachten en denklijnen die ten grondslag liggen aan deze uitspraak – bijvoorbeeld betekenis voor de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, meer in het bijzonder het verbod op refoulement en de waarborging van mensenrechten? 

(1) NRC Handelsblad, 6 november 2019,  ‘Nederland draait op voor Antilliaanse douanefraude’
(2) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219665&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9557897